Brobygning til den uundværlige samhørighed - fællesskaber med vilje og mening

Sæt kryds i kalenderen! Gratis seminar den 7. juni 2018

Årets sommerseminar har som omdrejningspunkt at bygge bro mellem familierne, boligselskaberne, skolerne og unge-teams fra jobcentrene.

Når vi nævner brobygning, vil vi gerne opfordre jer til at invitere de af jeres skoler, jobcentre og institutioner, der er relateret til præcis jeres boligselskab, så seminaret får endnu mere relevans i dagens workshops – og som I kan tage med hjem til den sociale værktøjskasse.

Vi har fået aftale med kompetente og aktuelle oplægsholdere, der på dagen vil udfordre jer aktivt, så oplæggene kommer ind under huden og kan bruges i den sociale værktøjskasse.

Vi arbejder med nedenstående indholdselementer, men har ikke lagt os helt fast på detaljerne endnu:

 • Trivsel, relationer, læring og brobygning er en forudsætning for at bryde den sociale arv.
 • Det almenmenneskeligt behov for selvbestemmelse.
 • Betydningen af positive emotioner.
 • Se ind bag adfærden, tørklædet, kasketten mv. og se det unikke menneske og ressourcerne.
 • Bag enhver adfærd gemmer sig et behov.
 • Når hjernen går i alarmberedskab, påvirkes trivsel, læring og adfærd.
 • Hvordan skaber vi sammenhæng mellem boligområdet, familierne, skolen og jobcenter?
 • Fællesskabelse i teori og praksis og betydningen for foreningsliv – f.eks. sport og idræt.


MENSK
faciliterer dagen. Det sker ud fra den overbevisning, at man sagtens kan lære, mens man har det sjovt.


MENSK samarbejder til hverdag med lærere og pædagoger om at skabe en højere grad af trivsel og læring for børn og unge. De oversætter forskningsresultater til konkrete metoder, som er lige til at gå ud at bruge i praksis.  

Oplægsholdere

 undefined
Louise Klinge
Skoleforsker og skolekonsulent

"Jeg bidrager med viden om folkeskolen med fokus på lærerens relationskompetence, som er altafgørende for børn og unges trivsel og læring. Formidlingen af min forskning, bl.a. fra min ph.d. om lærer-elev-relationer, sker i den uddannelsespolitiske debat, i bøger og artikler og besøg rundt i landet med foredrag, workshops og supervision.

Som skolekonsulent giver jeg redskaber til lærere, pædagoger, boligsociale medarbejdere og skoleledere til at indgå i positive relationer med forældre, børn og unge. Relationer der muliggør glædesfyldte læringsfællesskaber i skolen."

undefined
Laila Lagermann
Skoleforsker og skolekonsulent

"Jeg er cand.pæd. i pædagogisk psykologi og ph.d. ligeledes i pædagogisk psykologi og bidrager med forskningsbaseret viden indenfor skoleforskning, samt uddannelses- og ungdomsforskning. Formidlingen af min forskning, sker i den uddannelsespolitiske debat, i bøger og artikler og besøg rundt i landet med foredrag, workshops og rådgivning/supervision.

Som skole- og uddannelseskonsulent giver jeg redskaber til lærere, pædagoger og skoleledere i grundskole og ungdomsuddannelse, hvilket altid sker i samarbejde med jer og jeres konkrete behov i boligområderne og Den Boligsociale Helhedsplan. Målet er at muliggøre glædesfyldte læringsfællesskaber i skole/uddannelse til gavn for alle implicerede – lærere, boligsociale medarbejdere, forældre og elever."

undefined
Camilla Mørk
MENSK

Camilla Mørk er udvikler og underviser i MENSK. Camilla laver kompetenceudvikling for undervisere i folkeskoler, gymnasier, erhvervsskoler og hos boligsociale medarbejdere.

"Hvad driver mig? Børn der har mistet lysten til at gå i skole og bare venter på, at det er overstået. Deres lærere er fagligt dygtige med masser af hjerte og de bedste intentioner. Men ikke alle har lært, hvordan man skaber engagement, aktivitet i hjernen og ro i rummet. Jeg er indædt overbevist om, at små justeringer i metode, tilgang og ordvalg kan gøre en verden til forskel. Jeg vil være med til at gøre det sjovere at lære og nemmere at undervise."

Formen

At noget er vigtigt, behøver ikke betyde, at det skal være alvorligt og tungt. Formen denne dag er aktiv, involverende og oplevelsesbaseret. Vi sørger for at der er god tid til at reflektere – over oplæggene, jeres egen praksis og implementeringen af dagens input i jeres praksis.

Sæt kryds i kalenderen

Få indsigt og overblik 7. juni 2018 fra kl. 09:00 til 15:00 til årets sommerseminar i Helsingør Ferieby – og inviter jeres relevante lokale skole og jobcenter med på seminaret.

Husk at

Husk at sende invitationer videre til lærerne eller skolelederen på jeres lokale skole og det lokale jobcenter, så I kan få optimalt udbytte af de små brobygnings workshops. I modtager selve programmet om et par uger. I kan også sende en mail om hvilke skoler og jobcentre FolkeFerieFonden skal invitere for jer.

I kan tilmelde jer hos CSR-Manager, Mogens Thage Hougaard - med organisation, navn og antal deltagere på:

Email: mth@folkeferiefonden.dk 

Telefon: 293 710 22

Deltagere på seminaret

Boligsociale medarbejdere
Lærere & inklusionsmedarbejdere
Ledere
Pædagoger
Ungteam i jobcentre

Program

8.30 Opstart - Mogens Thage Hougaard byder velkommen

9.00 Oplæg Camilla Mørk – Amygdala

9.30 Pause

9.45 Oplæg Louise Klinge – Selvbestemmelsesteorien

10.45 Pause

11.00 Oplæg Laila Lagermann – Elevperspektiv på udsathed, marginalisering, forskellighed og etnicitet

12.00 Frokost

12.45 Aktivitet

13.00 Oplæg og refleksion ( teatergruppen)

14.00 Pause

14.15 Proces – overførsel til praksis

15.15 Opsamling

15.30 Tak for i dag

 

Tid

Torsdag den 7. juni 2018 fra kl. 09:00 til kl. 15.00

Sted

Helsingør Ferieby. Sperlings Allé 43A 3000 Helsingør.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendigt. Der er begrænsede plader til seminaret, og det er først-til-mølle princippet.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at sende en mail til mth@folkeferiefonden.dk eller ringe på telefon 29 37 10 22.

Husk at skrive: 

 • Organisation
 • Navn
 • Antal deltagere

Der tillægges et gebyr på 125 kr. ved tilmelding uden fremmøde, som optager pladser for andre potentielle deltagere.

Tilmeld nyhedsbrev

Få tilsendt nyheder og gode tilbud

* skal udfyldes