Mønsterbrydning og social arv

Få et fyldigt sammendrag af seminaret Boost din viden om mønsterbrydning og social arv.

Mange tak til alle, der deltog i konferencen ”Boost din viden om mønsterbrydning og social arv” i Helsingør Ferieby tirsdag den 7. juni 2016. Her følger et sammendrag af konferencen, også til dig, der var forhindret i at deltage i konferencen.

5 faglige eksperter holdt hver et oplag om deres arbejde, resultater og innovative tiltag, og hvordan de ser på udviklingen inden for mønsterbrydning.

De 5 faglige eksperter var:

  • Anne Linder, psykolog, forfatter og centerchef IDCP talte om relationer, der rykker og livsduelighedsmodel, der udspringer af gode relationer.
  • Sofie Münster, forfatter, cand.scient.pol., første direktør for lykkefonden, hvor hun bl.a. skabte Drenge Akademiet, talte om selvkontrol, der betyder lige så meget som børn og unges sociale arv
  • Louise Mørch, projektleder for Københavner Akademiet, talte om motivation til mønsterbrydning og vedholdende faglige udvikling  
  • Grete Kerrn-Jespersen, souschef HPHP, talte om, hvordan man skaber en boligsocial helhedsindsats, der skaber mønsterbrydere.  
  • Dorthe Phil, ”Lær for livet” talte om omsorgsfuld læring med personlig og social udvikling. 

Hovedpointerne var:

Læring og livskvalitet går hånd i hånd for at opnå livsduelighed

Det er vigtigt at støtte og hjælpe de udsatte børn og unge til at få bedre sociale og personlige kompetencer. 

Hvis vi vil gøre en stor, reel og positiv forskel i udsatte børn og unges liv, skal vi styrke begge dele med en positiv forældre-, skole- og boligsocial inddragelse. Udvikling af et lærings-mindset, hos alle parter, er med til at bryde den sociale arv. Det, der kan ske, er flugt ved at sige ”det er vist ikke noget for mig” eller ”jeg har helt styr på mine relationelle kompetencer”.  En af årsagerne til social arv er ubevidst inkompetence. Vi har alle muligheder for at lære noget nyt under rette omstændigheder; omstændigheder, der er tilpasset den enkeltes præmisse uanset, om vi er professionelle eller et udsat barn eller familie.  

”Klog er noget man øver sig på”, det gælder alle: Det udsatte barn, mor, far, andre voksne, frivillige mentorer og professionelle omkring udsatte børn, unge og familier. Med afsæt i nyeste forskning og helhedsorienterede løsninger, er det muligt at bryde den sociale arv og allerede nu, er der gode bud på, hvad man kan gøre:

Sæt fokus på hele sammenhængen, det enkelte menneske indgår i.

Den nære familie, skolen, boligområdet m.m. præger det enkelte menneske på godt og ondt. Har en ung eksempelvis været på camp. i 14 dage og har lært en masse sociale og personlige kompetencer, er det vigtigt at læreren på skolen, ressourcepersonen i boligområdet, faren i familien er klar til at understøtte og fortsætte den positive udvikling. Opkvalificering af betydningsfulde voksne omkring barnet, den unge eller udsatte familie, er med til at forebygge tilbagefald og fastholdelse af den sociale arv. 

Sæt fokus på uddannelse og arbejde boligsocialt

Sæt fokus på uddannelse og arbejde boligsocialt med det formål at bevæge os væk fra parallelsamfund, passiv forsørgelse og isolation og ind i det eksisterende samfund. Eksempelvis ved at starte med at arbejde 1 time om dagen med oprydning eller skifte elpærer m.m. i opgangene i boligområdet og blive honoreret med løn. En løsning der ikke koster samfundet mere, når passiv offentlig forsørgelse bliver konverteret til aktiv lønudbetaling for udført uddannelse eller arbejde. Uddannelse kan eksempelvis være tidlig indsats for mødre med uddannelse i at etablere en sund relation til sit barn eller far og søn, der får gode læringsrige faglige og sociale oplevelser på en far/søn-camp understøttet af boligsociale aktiviteter, der har fokus på læring, positivt selvbillede, familie, uddannelse job og selvforsørgelse.     

Find frem til motivationen og vejen til at blive klog

Det er vigtigt at finde frem til den enkeltes motivation, eksempelvis tryghed, sociale fællesskaber, nye oplevelser, glæden ved at bidrage, gensidig respekt og bedre hverdag i skolerne, boligområderne og familierne. Alle har noget at bidrage med. Samtidig skal uddannelse og arbejde give mening og være tilpasset den enkelte. Det handler om at skabe synlige mål med udviklingen inden for nærmeste udviklingszone for at modsvare den ofte oplevede flugt eller opgiven hed, når udfordringen bliver for stor, og reaktionen kan blive ”matematik er vist ikke noget for mig” eller ”jeg er ikke klog nok til det” - ”klog er noget man øver sig på”.  ”hvis der er noget jeg ikke kan – så er det, fordi jeg ikke kan det endnu” - en helt afgørende betydning i et mindset, der er gearet til læring for livet og mønsterbrydning.    

Lad os hugge og arbejde videre med det der virker

Koncept og principper fra Drenge Akademiet er nu implementeret i Københavner Akademiet med helt konkrete metoder og virkemidler, så børnene i skolerne nu også får glæde af effekten. Konceptet kan udbygges med forældreinddragelse og implementeres andre steder eksempelvis i boligområderne til glæde for endnu flere, der får mulighed for at oparbejde nyttige karaktertræk, blive mere livsduelige og bryde med den sociale arv. 

Træning af karaktertræk for livsduelighed er med til at bryde den sociale arv

Forskningen viser, at karaktertrækket ”selvkontrol” har endnu større betydning for livskvaliteten end den sociale arv – sammen med karaktertrækkene: Engagement, vedholdenhed, social intelligens, taknemmelighed, optimisme og nysgerrighed. Karaktertræk, der kan trænes på en camp og mange andre sociale sammenhænge eksempelvis i skolerne, boligområderne og familierne.  

Livskvalitet og læring er vejen til livsduelighed

Livsduelighed handler om at blive god (nok) til at klare sig i livet. I dag betyder det, at man fremmer børns robusthed/modstandskraft. Et sådan menneske kan på baggrund af den alsidige udvikling håndtere modgang, udfordringer, spændinger og nederlag – og tør forsøge sig igen. Det er kompetencer, vi alle har brug for.

Kvalitative relationer er udslagsgivende for det individuelle mønsterbrud

Alle kan noget, ved noget, tænker noget og føler noget, der er betydningsfuldt for den enkelte og sammenhængen, derfor er det vigtigt at arbejde med kvalitativt relations arbejde, der er med til at skabe mønsterbrud.

Fra beskyttende omsorg til omsorg via læring og udvikling

Den største krænkelse nu om dage er, når man blot vil drage beskyttende omsorg for mennesker, der er sårbare, men ikke drage omsorg for deres læring og udvikling.

Skab kvalitative relationer med tilpasset læringsrige aktiviteter, synlige mål og resultater

Det handler om kvalitative relationer med tilpasset læringsrig aktiviteter, synlige mål og resultater der giver mening og læring for livet. Vi skal sætte fokus på positiv selvregulering, de syv karaktertræk, læring, trivsel, livsduelighed og selvforsørgelse. Når vi sammen sætter fokus på kvalitative relationer, understøttende fælleskaber, stiller krav, sætter mål, får ressourcer frem i lyset, drager medmenneskelig omsorg ved at bevæge os væk fra beskyttende omsorg og sætte fokus på læring og udvikling – så er vi som helhed, godt i gang med mønsterbrydning, der bryder med den sociale arv.

Konferencen, var organiseret og tilrettelagt af CSR Relations Manager Mogens Thage Hougaard, FolkeFerieFonden.  Sammendrag fra konferencen i samarbejde med Annegrethe Willimas.

 

 

Book møde eller konference

Er du interesseret i, at holde f.eks. møde, kursus, konference, bryllup, fest eller event?

For at booke eller høre mere kontakt os venligst på 49 21 39 79 eller info@helsingorferieby.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Få tilsendt nyheder og gode tilbud

* skal udfyldes

Har du idéer eller gode forslag?

Har du idéer og forslag i relation til seminariet, er du velkommen til at sende et par ord. Send dem til Mogens Thage Haugaard på 29 37 10 22 eller mth@folkeferiefonden.dk