Efterårsseminar 2019: "Alt udvikling forudsætter - afvikling af indvikling"

FÆLLESSKABER MED VILJE OG MENING Omdrejningspunktet på årets efterårsseminar er samarbejde, relationer, fællesskaber og trivsel mellem familierne, boligselskaberne, kommunen og skolerne – hvor læringen også er et vigtigt fokusområde. Arrangementet er gratis og foregår den 14. november fra 8.30 - 15.30.

Boligområder i Helsingør – et styrket samarbejde:
Folkeferie Fondens efterårsseminar 2019

Skal børnene og de unge i Nøjsomhed og Vapnagaard have de bedste betingelser for at lære, udvikle sig og trives, er der brug for et solidt samarbejde mellem kommunale aktører og boligsociale medarbejdere. Mange fagpersoner er involverede i arbejdet med at skabe positive livsomlægninger for forældre og børn. Jo bedre vi kender hinanden, jo nemmere er det sammen at yde den nødvendige støtte.

Torsdag den 14. november inviterer Folkeferie Fonden til inspiration, sparring og netværk på et unikt seminar designet med og til Helsingør Kommune og Boliggården.


Dagens program

08.30 Morgenforfriskning

08.50 Opstart – FolkeferieFonden og direktør Kim Jørgensen fra Helsingør Kommune byder velkommen.

09.05 Rammesætning – vi møder hinanden og sikrer os, at vi er klar til dagen.

09.30 Oplæg og dialog – to unge menneskers oplevelse af at være ung i en boligsocial indsats.

10.15 Pause

10.30 Oplæg og dialog – Gunvor Christensen, chefanalytiker i VIVE, deler ud af sin viden om analyser og forskning inden for dagens tema: Samarbejde omkring udsatte børn, unge og deres familier.

12.00 Frokost

12.45 Aktivitet

13.00 Oplæg og dialog – Karsten Jensen, projektleder i Helhedsplanen Lolland, deler ud af sine erfaringer med et bredt samarbejde omkring børnene og de unge i helhedsplanerne i Maribo og Nakskov.

14.15 Pause

14.30 Overførsel til praksis – Hvilke handlinger kan optimere vores praksis,så vi i endnu højere grad tænker hinanden ind i det videre arbejde omkring de udsatte familier?  

15.15 Opsamling

15.30 Tak for i dag

Organisering og form

For at kvalificere dialogen gennem dagen, mødes I flere gange i tre grupper:

  1. Skolen i boligområdet – boligområdet i skolen (skolefolk, SFO, boligsociale medarbejdere)
  2. Dagtilbud, sprog og fritid for førskolebørn (daginstitutioner, idrætskonsulent, boligsociale medarbejdere)
  3. Ungeliv: Job, uddannelse og fritid (SSP, UU, Ungeteam (Jobcenter), boligsociale medarbejdere)

Læringsorganisationen MENSK faciliterer dagen. De samarbejder til hverdag med ledere, lærere og vejledere på grund- og erhvervsskoler om at skabe en højere grad af trivsel og læring for børn og unge.

Dagens oplægsholdere


Karsten Jensen, projektleder og ildsjæl i Helhedsplanen Lolland

Karsten er projektleder for Helhedsplanen Lolland. Han har en baggrund fra døgninstitutionsverdenen, hvor han har arbejdet som pædagog og pædagogisk leder i 20 år. De sidste 5 år har Karsten ledet den boligsociale Helhedsplan på Lolland. Arbejdet i Helhedsplanen er fokuseret på 3 hovedområder: Tryghed og trivsel, Uddannelse og beskæftigelse og Børn, unge og familier. I helhedsplanen er der mulighed for at møde borgerne i øjenhøjde, uden at de oplever, at det er en myndighedsfunktion, der bliver udøvet. Når dette kombineres med en god relation, oplever medarbejderne gang på gang at kunne flytte børn, unge og familier.
 
Tiden vil vise, hvilket modigt ungt menneske, der stiller op og fortæller om sine oplevelser.


Gunvor Christensen, chefanalytiker i VIVE

Gunvor er sociolog og beskæftiger sig specielt med registerbaserede, kvantitative analyser inden for boligmarkedet og det sociale område. Hun har særlig stor viden om områdebaserede indsatser til udsatte boligområder. Gunvor arbejder især med forløbsanalyser, flytteanalyser og effektmåling. Gunvor har en stor, grundlæggende ekspertviden om de centrale forskningsmæssige problemstillinger på boligområdet og viden om de fremtrædende politiske syn på boligområdet.


Camilla Mørk, udvikler og underviser i MENSK

Camilla Mørk projektleder, udvikler og underviser. Hun har undervist og nørdet med læring i 20 år. Hun er er drevet af tanken om alle de børn og unge, der mister lysten til at gå i skole og bare venter på at få det overstået. Deres lærere er fagligt dygtige med masser af hjerte og de bedste intentioner. Men ikke alle har lært, hvordan man skaber engagement, aktivitet i hjernen og ro i rummet.
Camilla og MENSK designer læringsoplevelser, som tager højde for den nyeste tilgængelige viden om læring, trivsel og udvikling. De samarbejder med fagprofessionelle om at blive endnu bedre til at skabe læring og trivsel for vores børn og unge.

Overblik og tilmelding

Seminaret finder sted torsdag den 14. november 2019 fra kl. 08:30 til 15:30 i Helsingør Ferieby. Send gerne invitationen videre til folk i dit netværk, der kunne finde seminaret interessant. Tilmeld dig ved at udfylde denne formular eller hos FolkeFerieFonden – med organisation, navn, email, telefon nr. og antal deltagere på helsingoer@folkeferie.dk. Telefon: 49213979.

Tid

Torsdag den 12. september 2019 fra kl. 08:30 til kl. 15.30

Sted

Helsingør Ferieby, Sperlings Allé 43A, 3000 Helsingør.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendigt. Der er begrænsede plader til seminaret, og det er først-til-mølle princippet.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at udfylde denne formular eller ved at sende en mail til helsingoer@folkeferie.dk eller ringe på telefon 29 37 10 22.

Husk at skrive: 

  • Organisation
  • Navn
  • Telefon nr. og email
  • Antal deltagere

Der tillægges et gebyr på 125 kr. ved tilmelding uden fremmøde, som optager pladser for andre potentielle deltagere.

 

Lærings-camp

FolkeFerieFonden vil gerne være med til at skabe rum for udvikling via lærings-camp for børn, unge og deres forældre. Gerne i en lille, men ny ramme. En ramme, hvor læringen kan udfolde sig – tilpasset de enkelte grupper.
Vi tror på, at selvregulering, kunsten at skabe relationer og sociale kompetencer er vejen til vedholdende fokus og motivation til fortsat læring. Læring, der åbner den enkelte op til jobmarkedet. Det giver gnist i øjnene, livskvalitet og livsduelighed, når man er selvforsørgende og ikke klientlig-gjort.

Vil du høre mere om lærings-camp, er du velkommen til at kontakte FolkeFerieFonden på helsingoer@folkeferie.dk.