Invitation til seminar: Alle har en stemme i et samarbejdende fællesskab

Kom til en hel dag med inspiration, sparring og netværk, når FolkeFerieFonden inviterer til det årlige seminar. Arrangementet er gratis og foregår den 12. september fra 8.30 - 15.30.

Alle har en stemme i et samarbejdende fællesskab

Fællesskab er en forudsætning for børn og unges trivsel, da det er igennem fællesskabet, at vi danner relationer og tilhørsforhold til verden omkring os. Kort sagt, fællesskabet er nøglen til det værdifulde - og gode liv.

Vi ved, hvor vigtigt det er for forældre og deres børn at få motivationen og muligheden for at skabe en positiv livsomlægning, som danner rammen for et meningsfuldt liv i samspil med andre mennesker.

Derfor inviterer vi til vores sensommerseminar "Livsomlægning" for socialt udsatte børnefamilier. Det sker den 12. september 2019. Seminaret har til formål at skabe, vedligeholde og udvikle samarbejdende fællesskaber, der er baseret på forståelse og gensidig respekt – med det ønske at byggebro mellem kommunens samarbejdende interessenter og de boligsociale medarbejdere og de socialt udsatte forældrene med unge under uddannelse.

Vi håber, at du har tid, lyst og interesse i at deltage i vores seminar - og gøre en forskel for at styrke livsomlægningen for vores børn og unge og samarbejdet mellem de relevante interessenter.

I samarbejdende fællesskaber skal alle have en stemme - og muligheden for at blive hørt.

FolkeFerieFondens sensommerseminar 2019

Skal børnene i Nøjsomhed og Vapnagaard have de bedste betingelser for at lære, udvikle sig og trives, så er der brug for et solidt samarbejde i fællesskab mellem de forskellige aktører i kommunen. Lærere, pædagoger, socialrådgivere, SSP-medarbejdere, sundhedsplejersker, politi og ansatte i familierådgivningen. For blot at nævne nogle. Samarbejdet har stor betydning for hele børnefamiliens trivsel og læring og motivationen for en livsomlægning og indgå i fællesskaber - relationer skaber relationer.

Information, sparring og netværk

Kom til en hel dag med inspiration, sparring og netværk, når FolkeFerieFonden inviterer til det årlige sommerseminar torsdag den 12. september 2019.

Skolerne har givet udtryk for et seminar der bygger bro til et tættere samarbejde med kommunens interessenter. Et godt samarbejde kræver, at vi ved, hvilke andre aktører der findes omkring børnene, hvad de laver og ikke mindst hvad vi kan bruge hinanden til. Med en kultur i kommunen hvor vi naturligt samarbejder, kan børnene, de unge og deres familier opleve, at der arbejdes i samme retning i bestræbelserne på at støtte dem i deres hverdag og skoleliv – og opleve de er en del af et fællesskab hvor de også skal bidrage.

På seminaret deler en projektleder i Helhedsplanen Lolland ud af de gode erfaringer, de har med at samarbejde med skolerne omkring helhedsplanerne i Maribo og Nakskov. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) sender en chefanalytiker, som er særligt kyndig på området for boligsociale indsatser. Og måske allervigtigst så stiller en af dem, det handler om, op for at dele nogle af sine oplevelser med at være ung i en boligsocial indsats.

Som en gå-hjem gave, giver seminaret deltagerne en opgave – der er det nye værktøjer til fælles samarbejde. Der støtter børnene, de unge under uddannelse og deres forældre i en positiv livsomlægning.

Læringsorganisationen MENSK faciliterer dagen. De samarbejder til hverdag med ledere, lærere og vejledere på grund- og erhvervsskoler om at skabe en højere grad af trivsel og læring for børn og unge.

Dagens oplægsholdere


Karsten Jensen, projektleder og ildsjæl i Helhedsplanen Lolland

Karsten er 46 år og projektleder for Helhedsplanen Lolland. Karsten har en baggrund fra døgninstitutions verdenen, hvor han har arbejdet både som pædagog og pædagogisk leder i 20 år. De sidste 5 år har han været leder af den boligsociale Helhedsplan på Lolland. Arbejdet i Helhedsplanen er fokuseret på 3 hovedområder, der dækker over tryghed og trivsel, uddannelse og beskæftigelse og børn unge og familier. I helhedsplanen har vi mulighed for at møde borgerne i øjenhøjde, uden at de oplever, at det er en myndighedsfunktion, der bliver udøvet, så det sammenholdt med en god relation oplever, de gang på gang kan flytte børn, unge og familier.

Tiden vil vise, hvilket modigt ungt menneske, der stiller op og fortæller om sine oplevelser.


Gunvor Christensen, chefanalytiker i VIVE

Gunvor er sociolog og beskæftiger sig specielt med registerbaserede kvantitative analyser inden for boligmarkedet og det sociale område. Hun har særlig stor viden om områdebaserede indsatser til udsatte boligområder. Gunvor arbejder især med forløbsanalyser, flytteanalyser og effektmåling. Gunvor har en stor og grundlæggende ekspertviden om de centrale forskningsmæssige problemstillinger på boligområdet og viden om de fremtrædende politiske syn på boligområdet. Metoder: Gunvor har stor erfaring i kvantitativ analyse ved anvendelse af forskellige statistiske metoder. Derudover har hun stor erfaringer i at koble kvantitative og kvalitative analyser. Baggrund: Gunvor har erfaring med rollen som forsker og projektleder.


Camilla Mørk, udvikler og underviser i MENSK

Camilla Mørk er projektleder, udvikler og underviser i læringsorganisationen MENSK. Hun har undervist og nørdet med læring i 20 år. Hun er er drevet af tanken om alle de børn og unge, der mister lysten til at gå i skole og bare venter på at få det overstået. Deres lærere er fagligt dygtige med masser af hjerte og de bedste intentioner. Men ikke alle har lært, hvordan man skaber engagement, aktivitet i hjernen og ro i rummet. Det er Camilla mission at være med til at lave de små justeringer i metode, tilgang og ordvalg, som kan gøre en verden til forskel. Hun vil være med til at gøre det sjovere at lære og nemmere at undervise.

Formen

At noget er vigtigt, behøver ikke betyde at det skal være alvorligt og tungt. Formen denne dag er aktiv, involverende og oplevelsesbaseret. Vi sørger for at der er god tid til at reflektere og diskutere – oplæggene, jeres egen praksis og implementeringen af dagens input i jeres praksis.

Hvem henvender seminaret sig til?

Deltagere på seminaret: Boligsociale rådgivere, undervisere, ledere og vejledere på skolerne omkring Nøjsomhed og Vapnagaard. Pædagoger og ledere i daginstitutioner med børn fra Nøjsomhed og Vapnagaard. Familierådgivningen BUF, BUR, SSP, FGU. Ungdomsskolen Helsingør. Helsingørs Ungeindsats. KUMIT. Sundhedsplejen.

Dagens program - klik her

Tid

Torsdag den 12. september 2019 fra kl. 08:30 til kl. 15.30

Sted

Helsingør Ferieby, Sperlings Allé 43A, 3000 Helsingør.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendigt. Der er begrænsede plader til seminaret, og det er først-til-mølle princippet.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at udfylde denne formular eller ved at sende en mail til helsingoer@folkeferie.dk eller ringe på telefon 29 37 10 22.

Husk at skrive: 

  • Organisation
  • Navn
  • Telefon nr. og email
  • Antal deltagere

Der tillægges et gebyr på 125 kr. ved tilmelding uden fremmøde, som optager pladser for andre potentielle deltagere.

 

Lærings-camp

FolkeFerieFonden vil gerne være med til at skabe rum for udvikling via lærings-camp for børn, unge og deres forældre. Gerne i en lille, men ny ramme. En ramme, hvor læringen kan udfolde sig – tilpasset de enkelte grupper.
Vi tror på, at selvregulering, kunsten at skabe relationer og sociale kompetencer er vejen til vedholdende fokus og motivation til fortsat læring. Læring, der åbner den enkelte op til jobmarkedet. Det giver gnist i øjnene, livskvalitet og livsduelighed, når man er selvforsørgende og ikke klientlig-gjort.

Vil du høre mere om lærings-camp, er du velkommen til at kontakte FolkeFerieFonden på helsingoer@folkeferie.dk.