Fællesskaber med vilje og mening

NY DATO: Gratis sommerseminar den 18. september 2018

”De der falder fra og ikke gennemfører, er ikke nødvendigvis de fagligt dårligste. Ens chance for succes er helt afhængig af ens sociale kompetencer og evne til at navigere i fællesskaber og demokratier, hvor så meget er uudtalt”.

Det er vigtigt, at der ude i børnefamilierne gives metoder og værktøjer til at skabe ro på hjemmebanen.

De boligsociale rådgivere og pædagoger har en vigtig rolle i at formidle og bygge bro mellem hjem og skole - der hvor de sårbare børnefamilier har problemer med relationer, fællesskaber, mobning og det faglige.

De boligsociale rådgivere og pædagogers faglighed bør være i tæt samarbejde med lærerne, i relation til de unge og deres forældre, med det formål og resultat, at der bygges bro mellem lærer, elev og forældre. Den positive intention er, at de boligsociale rådgivere og pædagoger i samarbejde med klasselæreren går over broen og kommer på hjemmebesøg, der hvor familien er på hjemmebane og føler sig tryg. Et besøg der gør den forskel, at familien sandsynligvis møder op til det næste forældremøde. På den korte og lange bane arbejdes der med kammeratskabsrelationer så ingen mobbes, men motiveres til at indgå i fællesskaber i en af de lokale foreninger, hvor der arbejdes med "Plads til alle".

Det er vigtigt, at den socialt udsatte børnefamilie oplever at de har ressourcer, bliver set, hørt og anerkendt. Tænk hvis den boligsociale medarbejder og pædagog kan være bindeleddet, formidleren eller mentoren mellem skolen, og de udsatte børnefamilier for en periode. Hvad vil der positivt kunne komme ud af det?

Vi vil gerne opfordre jer til at invitere de af jeres skoler og institutioner, der er relateret til præcis jeres organisation eller boligselskab, så seminaret får endnu mere relevans - i form af viden og indsigt, som I kan tage med hjem til den sociale værktøjskasse.

Trods ændringer, har vi meget aktuelle og særdeles kompetente oplægsholdere, der på dagen vil udfordre jer aktivt, så dagens oplæg kommer ind under huden og kan bruges i den daglige sociale værktøjskasse.

Indholdsbeskrivelse for dagens seminar

 • Få forfrisket blikket: Se det unikke menneske; se ressourcerne 
 • Almenmenneskeligt behov for selvbestemmelse
 • Betydningen af positive emotioner
 • Undlade at se tørklædet, typen osv. - se ind bag og se mennesket
 • Marginalisering
 • Bag enhver adfærd gemmer sig et behov. Gode intentioner
 • Forskellighed og etnicitet
 • Positive fælleskaber
 • Hjernen, frygten og stressen
 • Plads til alle - hjælper børn og unge fra udsatte familier ind i fællesskaberne – social inklusion der styrker deres livsduelighed
 • Hvordan bygger vi bro mellem forældre og børn så der skabes ro i de små hjem, i klasselokalet og i andre fællesskaber?

 

Se oplægsholderne og program for dagen længere nede.


MENSK
faciliterer dagen. Det sker ud fra den overbevisning, at man sagtens kan lære, mens man har det sjovt.


MENSK samarbejder til hverdag med lærere og pædagoger om at skabe en højere grad af trivsel og læring for børn og unge. De oversætter forskningsresultater til konkrete metoder, som er lige til at gå ud at bruge i praksis.  

Oplægsholdere

undefined
Laila Lagermann
Skoleforsker og skolekonsulent

"Jeg er cand.pæd. i pædagogisk psykologi og ph.d. ligeledes i pædagogisk psykologi og bidrager med forskningsbaseret viden indenfor skoleforskning, samt uddannelses- og ungdomsforskning. Formidlingen af min forskning, sker i den uddannelsespolitiske debat, i bøger og artikler og besøg rundt i landet med foredrag, workshops og rådgivning/supervision.

Som skole- og uddannelseskonsulent giver jeg redskaber til lærere, pædagoger og skoleledere i grundskole og ungdomsuddannelse, hvilket altid sker i samarbejde med jer og jeres konkrete behov i boligområderne og Den Boligsociale Helhedsplan. Målet er at muliggøre glædesfyldte læringsfællesskaber i skole/uddannelse til gavn for alle implicerede – lærere, boligsociale medarbejdere, forældre og elever."

undefined
Camilla Mørk
MENSK

Camilla Mørk er udvikler og underviser i MENSK. Camilla laver kompetenceudvikling for undervisere i folkeskoler, gymnasier, erhvervsskoler og hos boligsociale medarbejdere.

"Hvad driver mig? Børn der har mistet lysten til at gå i skole og bare venter på, at det er overstået. Deres lærere er fagligt dygtige med masser af hjerte og de bedste intentioner. Men ikke alle har lært, hvordan man skaber engagement, aktivitet i hjernen og ro i rummet. Jeg er indædt overbevist om, at små justeringer i metode, tilgang og ordvalg kan gøre en verden til forskel. Jeg vil være med til at gøre det sjovere at lære og nemmere at undervise."

undefined  undefined
Charlotte Mouyal & Luise Thye-Østergaard
BYG BRO SKAB RO

Charlotte Mouyal er Ungecoach, Foredragsholder & Mindfulness instruktør. Hun arbejder med unges mentale styrke og laver personlige udviklingsforløb i folkeskoler, gymnasier, og ungdomsskoler.

Luise Thye-Østergaard er EFT behandler, EMCC certificeret coach og forfatter til bøger om børn og forældreskab. Hun arbejder målrettet med at skabe opmærksomhed på følelserne både i den personlige udvikling og familiens trivsel.

Sammen har de udviklet BYG BRO SKAB RO, med en mission om at bygge bro mellem forældre og børn så der skabes ro i de små hjem. Derfor introducerer de et familieforløb og en fællesværktøjskasse, der giver familier redskaber og støtter dem igennem leg til at skabe et fælles sprog, en fælles forståelse for ro, og hvordan ro skabes alene samt i fællesskab. En ro, der med lidt held bevæger sig med ind i klasselokalet, øger indlæring og mindsker sandsynligheden for mobning.

 


undefined

Majbritt Borgmann
RED BARNET

Majbritt Borgmann er seniorrådgiver i Red Barnet.

Hun er uddannet socialrådgiver og cand. mag fra Kultur og Sprogmødestudier på RUC. Hun har igennem de sidste ni år arbejdet i Red Barnets nationale afdeling med projektledelse af en række forskellige projekter og indsatser vedrørende børn i udsatte positioner. Aktuelt er hun projektleder for indsatsen "Plads til Alle".

Plads til Alle hjælper børn og unge fra udsatte familier ind i fællesskabet i fritiden med andre børn og unge. Ofte har familierne ikke ressourcer til at hjælpe deres børn til at gå til en Idrætsaktivitet. Mange af børnene har det vanskeligt i skolen og derhjemme, og flere er ensomme og isolerede efter skoletid. Gennem Red Barnets Plads til Alle oplever udsatte børn i kommuner rundt om i landet, hvordan fodbold og andre fritidsaktiviteter kan være en social løftestang for dem, for gennem deres deltagelse i fx fodbold får de venner, møder positive voksne, får motion og et øget selvværd. Alt sammen positive oplevelser, der hjælperdem gennem en ellers vanskelig barndom og ungdom og ruster dem til fremtiden.

Plads til Alle er for børn i alderen 5-12 år. I et samarbejde mellem lokale fodboldklubber, Red Barnets lokalforeninger og over 20 af landets kommuner støttes børn, der af forskellige sociale, kulturelle eller helbredsmæssige grunde har svært ved at blive inkluderet i det lokale foreningsliv. Oplægget vil give indblik i indsatsen Plads til Alle, samt bibringe med viden omkring Red Barnets arbejde med det forebyggende sociale arbejde via frivillige og foreningslivet som arena for social inklusion.

Formen

At noget er vigtigt, behøver ikke betyde, at det skal være alvorligt og tungt. Formen denne dag er aktiv, involverende og oplevelsesbaseret. Vi sørger for at der er god tid til at reflektere – over oplæggene, jeres egen praksis og implementeringen af dagens input i jeres praksis.

Få indsigt og overblik

Årets sommerseminar finder sted tirsdag den 18. september 2018 fra kl. 08:30 til 15:15 i Helsingør Ferieby

Husk at

Husk at sende invitationer videre til kolleger, lærerne eller skolelederen på jeres lokale skole og det lokale jobcenter, så I kan få optimalt udbytte af de små brobygnings workshops.
I modtager selve programmet om et par uger. I kan også sende en mail om hvilke skoler og jobcentre FolkeFerieFonden skal invitere for jer.

I kan tilmelde jer ved at udfylde denne formular eller hos CSR-Manager, Mogens Thage Hougaard - med organisation, navn, email, telefon nr. og antal deltagere på:

Email: mth@folkeferiefonden.dk 

Telefon: 293 710 22

Deltagere på seminaret

Boligsociale medarbejdere fra de boligsociale helhedsplaner
Skoler
Lærere & inklusionsmedarbejdere
Ledere
Socialrådgivere
Pædagoger

Program

8.30 Morgenforfriskning

8.50 Opstart - Mogens Thage Hougaard byder velkommen

9.00 Oplæg Camilla Mørk – Amygdala

9.45 Pause

10.00 Oplæg Laila Lagermann – Elevperspektiv på udsathed, marginalisering, forskellighed og etnicitet

10.50 Pause

11.00 Proces - overførsel til praksis

12.00 Frokost

12.45 Aktivitet

13.00 Oplæg Charlotte Mouyal og Luise Thye-Østergaard fra BYG BRO SKAB RO

14.00 Pause

14.15 Oplæg Majbritt Borgmann - Plads til alle

15.00 Opsamling

15.15 Tak for i dag

 

Tid

Torsdag den 12. september 2019 fra kl. 08:30 til kl. 15.30

Sted

Helsingør Ferieby, Sperlings Allé 43A, 3000 Helsingør.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendigt. Der er begrænsede plader til seminaret, og det er først-til-mølle princippet.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at udfylde denne formular eller ved at sende en mail til helsingoer@folkeferie.dk eller ringe på telefon 29 37 10 22.

Husk at skrive: 

 • Organisation
 • Navn
 • Telefon nr. og email
 • Antal deltagere

Der tillægges et gebyr på 125 kr. ved tilmelding uden fremmøde, som optager pladser for andre potentielle deltagere.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Få tilsendt nyheder og gode tilbud

* skal udfyldes