Robuste børn og forældreinddragelse

- Gratis seminar 6. juni 2017 kl. 9 - 15.00.

Vi glæder os at invitere til det årlige sommerseminar i den smukke Helsingør Ferieby. Vi tager tråden op fra sidste år, hvor fokus var på mønsterbrydning, læring og de metoder, som er i spil. 

I dette års seminar stiller vi skarpt på, hvad der skaber robuste unge – og særligt, hvordan forældre bedst understøtter børn og unge i deres udvikling.

4 faglige eksperter holder oplæg om deres arbejde, viden og innovative tiltag inden for deres felt. Hør, hvordan de mener, at udsatte børn og unge får robuste forældre, der kan guide og støtte dem i deres læring. Og deltag aktivt i seminaret med dine egne erfaringer og stil spørgsmål til oplægsholderne.

Fra læringsophold til hverdag

Robusthed er blevet et begreb hos mange politikere, når vi taler om børn og unge og ændringer i samfundet. Robusthed kommer ikke af sig selv, og ligesom i så mange andre forhold i børn og unges opvækst spiller forældrene en væsentlig rolle i mønsterbrydningen. 

Men hvordan får udsatte børn og unge robuste forældre, der kan guide og støtte børn og unge i deres læring? Og hvordan kan forældre være med til at understøtte den gode udvikling, som de unge påbegynder i forbindelse med deltagelse i initiativer som Københavner Akademiet, True North, LøkkeFondens DrengeAkademi, Lær For Livet – eller en FamilieCamp i Helsingør Ferieby? 

Understøtte den gode udvikling

I dette års seminar fokuser vi på det mentale, forvandlingen og forældreinddragelse til støtte af udsatte børn og unge. Vi ser på, hvordan kan vi uddanne forældrene i at støtte børn og unge i deres læringsproces, så der kommer flere unge, som fortsætter deres læringsforløb, gennemfører en uddannelse, får job og egen familie.

Familieguide – en løsning?

Det er jo ikke alle familier, der har en veluddannet forældre eller en højtuddannet onkel, de kan spejle sig i. På seminaret vil vi i fællesskab med oplægsholderne forsøge at belyse denne problemstilling og indgå i en faglig diskussion om, hvilke løsninger der kan hjælpe de unge og deres familier på rette vej.

En løsning kunne være en privat eller frivillig familiementor, hvor forældrene guides til, hvordan de mentalt og praktisk støtter deres børn og unge i læringsforløbet.

Der oplever du på seminaret

Seminaret kan berige jeres nysgerrighed efter ny og brugbar viden. Bringe nye metoder og værktøjer på banen, men også tid til efterfølgende at reflektere over succesrige eller fiaskoorienterede strategier for at få dybere indsigt i eller forståelse af årsagerne til fiaskoerne.

  • Introduktion til fokuspunkterne i tilgangen Transformativt Medborgerskab. Transformativt Medborgerskab øger tillid og lyst til at tage ansvar for fællesskabet. Samtidig illustrerer 5 fokuspunkter, hvordan et rolleskift hos den enkelte projektleder eller frivillige leder skaber dynamik og ejerskab hos målgruppen.
  • Konkrete værktøjer som omvendt ressourcetænkning, gennemsigtighed i forhandling og reaktiverende lederskab.
  • Øvelser der sætter din hverdag i perspektiv.

 

"Al udvikling forudsætter afvikling af indvikling"

Oplægsholderne 

 

Nicolai Moltke-Leth
True North

Nicolai Moltke-Leth har arbejdet med udvikling af det menneskelige potentiale det meste af sit liv. Han ved, hvad det kræver at identificere sit personlige talent – og at finde styrke til at nå sine mål. Oprindelig er Nicolai uddannet kaptajn i Danmarks militære eliteenhed, Jægerkorpset. 

Nicolais faglige fundament er en uddannelse som cand. scient. soc. fra Københavns Universitetet, fulgt af en mastergrad i positiv psykologi fra Aarhus Universitet. Derudover har Nicolai en bred vifte af certificeringer fra kurser i psykologi, styrkebaseret læring og kognitiv coaching fra både ind- og udland.

De sidste mange år har Nicolai dedikeret al sin tid på at udvikle og afholde forløb, der støtter unges læring og udvikling. Nicolai brænder for at skabe et uddannelsessystem, hvor ingen børn går tabt. Det sker i virksomheden True North, som Nicolai stiftede i 2006 – og som på nuværende tidspunkt som har trænet over 17.500 teenagere i personligt lederskab og sociale kompetencer. Desuden har True North uddannet tusindvis af lærere, pædagoger og andre undervisere over hele Danmark.

Oplægget

Nicolais oplæg vil handle om potentiale og mindset 

Rikke Marie Ernø
True North

Rikke Marie Ernø er leder af Intensive Læringsforløb i True North. De intensive læringsforløb også kaldet Turbo forløb er forløb der kombinerer arbejdet med elevernes faglige, sociale og personlige udvikling og med en kompetenceudvikling af lærerne og pædagoger. Forløbet er aktionslæring, hvor medarbejdernes viden og erfaring bringes i spil.

Rikke Marie brænder for de unge og for at skabe læring i et inkluderende miljø. Hun er uddannet folkeskolelærer og har mange års erfaring som lærer, konfliktmægler, ssp-medarbejder samt som tillidsrepræsentant.

Rikke Marie har sammen med sit team af undervisere fra True North være rundt i det meste af Danmark og lavet Intensive læringsforløb for enkelte klasser, for en eller flere årgange på en skole, for de unge ledige eller for de aktivitetsparate unge.

Oplægget

Rikke Maries oplæg vil handle om de metoder og værktøjer vi bruger for, at udvikle elevernes mindset og frigøre deres potentiale og løfte dem både fagligt, personligt og socialt samtidigt med at vi uddanner skolens eller kommunens medarbejdere
 

 

Kristine Bang Andreasen
LÆR FOR LIVET

Kristine Bang Andreasen er programleder i Lær for Livet – Egmont Fondens signaturprogram for anbragte børn.

Lær for Livet tilbyder anbragte børn i alderen 9-13 år et seksårigt læringsprogram, som består af Learning Camps og en mentorordning. Samtidig er det et centralt fokus for Lær for Livet, at der skabes en helhedsorienteret indsats omkring børnenes læring for at forankre børnenes læring på sigt. Derfor fokuserer programmet på at skabe brobygning mellem camps og børnenes hverdagsliv hjemme og i skolen.

Kristine er uddannet sociolog og har flere års erfaring med analyse og evaluering på skoleområdet. Kristine brænder for, hvordan udsatte børn og unges skolegang kan løftes ved at engagere og involvere alle voksne omkring barnet. Lær for Livet har bl.a. aktuelt fokus på, hvordan man bedst muligt hjælper plejefamilierne og opholdsstederne med at støtte op om børnenes deltagelse i Lær for Livet og i skole og uddannelse generelt.

Oplægget

Kristines oplæg vil derfor handle om, hvordan Lær for Livet arbejder med at løfte de anbragte børn og unges læring gennem inddragelse af de voksne omkring barnet.

 


Uzma Ahmed
Konsulent i Sameksistens

Uzma Ahmed er Konsulent i Sameksistens og har 20 års strategisk og praktisk arbejdserfaring med borgerinddragelse, frivillighed og mobilisering af social kapital. Uzma er Associeret Ekstern Forsker på CVL - Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, og hun er ansat som Udviklingskonsulent i Medborgercenteret Nordens Plads.

Gennem årene har hun specialiseret sig særligt i integration af flygtninge, mekanismer omkring radikalisering, diskrimination og vold i nære relationer, bl.a. projektleder i Boligforeningen AAB (på Nørrebro), Røde Kors og Danner. Hun er desuden ekspertmedlem af flere tænketanke og har været Forkvinde for Nørrebro Lokaludvalg og medudvikler af Alternativet.

Oplægget

Uzma Ahmed sætter rammen for at du opdager, hvordan du ved at ændre dit perspektiv står med langt flere muligheder for at skabe en forvandling – for familiens livsduelighed.

Program

DEL I. 09:00 – 12:00

Udvikling af det menneske potentiale og robusthed – og hvordan, hvilke metoder og værktøjer vi som medarbejdere bruger for at udvikle de unges mindset og ressourcer fagligt, personligt og socialt.

08:30 morgenkaffe og lidt sjovt

08:55 til 09:00 Velkommen Mogens Thage Hougard FolkeFerieFonden

09:00 til 09:50 Robusthed, resurser og mindset - Nicolai Moltke-Let - True North

10:00 til 10:50 Metoder og værktøjer der udvikler og frigøre børn og unges resurser fagligt, personligt og socialt - Rikke Marie Ernø - True North

11:00 til 12:00 Hvordan arbejder Lær for Livet med at løfte de anbragte børn og unges læring gennem inddragelse af de voksne omkring barnet. Kristine Bang Andreasen - Lær For Livet

12:00 til 12:40 Frokost / Pause

DEL II. 12:45 – 15:00 / Pause fra 13:45 – 14:00

12:45 til 13:30 Er du ansvarlig for en social indsats, hvor målgruppen er udsatte børn, unge og deres forældre. Oplever det kan være vanskeligt at omsætte strategier til konkrete handlinger, med effekt på kort og langt sigt! - Uzma Ahmed

13:45 til 14:45 Hvorfor er forældreinddragelse svært i praksis? Hvad er det vi skal fokusere på? Hvordan spiller vores roller og vanlige tænkning ind på, om forældrene tager over og støtter op om deres børns mønsterbrydning?  - Uzma Ahmed

14:45 til 15:00 Afrunding over dagen oplæg

 

Tid

Torsdag den 12. september 2019 fra kl. 08:30 til kl. 15.30

Sted

Helsingør Ferieby, Sperlings Allé 43A, 3000 Helsingør.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendigt. Der er begrænsede plader til seminaret, og det er først-til-mølle princippet.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at udfylde denne formular eller ved at sende en mail til helsingoer@folkeferie.dk eller ringe på telefon 29 37 10 22.

Husk at skrive: 

  • Organisation
  • Navn
  • Telefon nr. og email
  • Antal deltagere

Der tillægges et gebyr på 125 kr. ved tilmelding uden fremmøde, som optager pladser for andre potentielle deltagere.

 

Lærings-camp

FolkeFerieFonden vil gerne være med til at skabe rum for udvikling via lærings-camp for børn, unge og deres forældre. Gerne i en lille, men ny ramme. En ramme, hvor læringen kan udfolde sig – tilpasset de enkelte grupper.
Vi tror på, at selvregulering, kunsten at skabe relationer og sociale kompetencer er vejen til vedholdende fokus og motivation til fortsat læring. Læring, der åbner den enkelte op til jobmarkedet. Det giver gnist i øjnene, livskvalitet og livsduelighed, når man er selvforsørgende og ikke klientlig-gjort.

Vil du høre mere om lærings-camp, er du velkommen til at kontakte FolkeFerieFonden på helsingoer@folkeferie.dk.