Frivilligt arbejde – hvorfor egentlig?

Fordi du gerne vil skabe forandring! Gerne vil se mennesker lære og vokse. Dine holdninger er på plads og dit hjerte mærker du banke, men du mangler konkret viden om, hvordan. Det sidste giver vi nogle bud på i smukke omgivelser på årets sommer seminar den 6. Juni 2017.

Hen over året har vi mødt mange frivillige, der er dybt engagerede i børn og unge gennem projekter, der alle skaber livsglæde og gode relationer. Værdier som er vigtige at have med sig i rygsækken, når der skal bygges bro til sundt liv. Samtidig har vi sporet os ind på en stor enighed om, at det skal der mere til for at bryde med den sociale arv.

Tidens tale om robusthed er desværre endnu mere relevant for sårbare børn og unge. Deres livsforhold i sig selv sætter dem under pres. Samtidig stiger niveauet hele tiden for, hvad det enkelte barn og den unge selv skal have med sig af kompetencer, for at stå imod stress og stigende præstationskrav i skolen og i samfundet generelt.

Men hvad ligger der i 'robusthed'? Hvad skal der til for at blive robust? Og hvornår skal vi have fokus på det? Det kan hurtig blive til et nyt smart ord der favner alt og intet, og udvander det som i forvejen har værdi. Derfor sætter vi fokus på hvad det er for konkrete redskaber du skal have med dig, for at folde menneskelige potentialer ud.

En anden af tidens realiteter er, at jo før vi får inddraget forældrene i arbejdet med sårbare børn og unge, jo bedre er chancerne for at børnene klarer sig bedre ved skolestart og dermed at de klarer sig bedre i det hele taget.

Senest har Undervisningsminister Merete Risager konstateret at: ”vi skal i højere grad inddrage forældrene. Det nytter ikke med lappeløsninger. Forældrene har nøglen til den tidlige udvikling af sproget, der finder sted, inden barnet starter i skolen” (Berlingske 3. maj 2017).

Hør derfor også nogle bud på, hvordan du får greb om inddragelse af forældre til sårbare børn, gennem konkrete metoder og gode resultater som kan overføres til din hverdag.

Læs mere om arrangementet, se programmet og mød de fire faglige eksperter her

Tid

Torsdag den 12. september 2019 fra kl. 08:30 til kl. 15.30

Sted

Helsingør Ferieby, Sperlings Allé 43A, 3000 Helsingør.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendigt. Der er begrænsede plader til seminaret, og det er først-til-mølle princippet.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at udfylde denne formular eller ved at sende en mail til helsingoer@folkeferie.dk eller ringe på telefon 29 37 10 22.

Husk at skrive: 

  • Organisation
  • Navn
  • Telefon nr. og email
  • Antal deltagere

Der tillægges et gebyr på 125 kr. ved tilmelding uden fremmøde, som optager pladser for andre potentielle deltagere.

 

Lærings-camp

FolkeFerieFonden vil gerne være med til at skabe rum for udvikling via lærings-camp for børn, unge og deres forældre. Gerne i en lille, men ny ramme. En ramme, hvor læringen kan udfolde sig – tilpasset de enkelte grupper.
Vi tror på, at selvregulering, kunsten at skabe relationer og sociale kompetencer er vejen til vedholdende fokus og motivation til fortsat læring. Læring, der åbner den enkelte op til jobmarkedet. Det giver gnist i øjnene, livskvalitet og livsduelighed, når man er selvforsørgende og ikke klientlig-gjort.

Vil du høre mere om lærings-camp, er du velkommen til at kontakte FolkeFerieFonden på helsingoer@folkeferie.dk.