Persondatapolitik

Her kan du læse om FolkeFerieFondens persondatapolitik

1. GENERELT

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan FolkeFerie.dk (FolkeFerie, ”vi”, ”vores”, ”os”) behandler* persondata og omfatter personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via én af vores hjemmesider.

* Begrebet ”behandler” dækker, i denne sammenhæng, enhver form for håndtering af oplysninger; Indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, ændring, søgning, transmission, overladelse, videregivelse, sammenstilling, samkøring, blokering, sletning eller tilintetgørelse.

 

2. DATAANSVARLIG INKL. KONTAKTOPLYSNINGER

FolkeFerie.dk er dataansvarlig for behandling af persondata på www.folkeferie.dk samt andre hjemmesider i FolkeFerie.dk’s regi (www.folkeferie.sewww.malta.dkwww.folkeferiefonden.dk).

Såfremt du har bemærkninger eller spørgsmål til denne persondatapolitik, eller om du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder som beskrevet i pkt. 6, kan du kontakte:

FolkeFerie.dk
Islands Brygge 41, 3. sal
DK-København S

Tlf. nr.: +45 33 27 65 00
E-mail: info@folkeferie.dk

 

3. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Definition af personoplysning

Personoplysning er alle former for oplysninger, der kan knytte sig til en bestemt person, eller en oplysning, der kan bruges til at identificere en bestemt person, der er i live, direkte eller indirekte. F.eks. navn, adresse, telefonnummer, rejsebevis, personnummer og IP-adresse.

FolkeFerie.dk indsamler først og fremmest persondata direkte fra dig; i forbindelse med bestilling af rejse (online eller ved personlig kontakt), når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, eller når du anvender vores digitale ydelser.

Indsamling ved bestilling af rejse online eller ved personlig kontakt

Når du bestiller en rejse hos FolkeFerie.dk eller kontakter os, indsamler vi de nødvendige oplysninger med det formål, at vi kan levere de bestilte produkter og tjenester og opfylde vores kontrakt med dig. Vi kan også behandle dine persondata for at overholde gældende lovkrav til regnskab og bogføring. Dine oplysninger kan blive brugt til at sende dig postomdelt tilbudsmateriale, medmindre din adresse er omfattet af Robinson-listen, eller ved at du tidligere har frabedt dig at modtage postomdelt materiale.

De oplysninger, som kan indsamles, er:

Navn, fødselsdato og køn for alle rejsende, som bestillingen omfatter, samt adresse og kontaktoplysninger på bestilleren.
Betalingsoplysninger
Ved personlig kontakt via f.eks. e-mail eller telefon, indsamler vi også evt. særlige oplysninger, som du selv vælger at give os omkring dig selv eller medrejsende, f.eks. medicinske forhold, allergier, handicap eller særlige ønsker til kost.

Hvis din bestilling eller forespørgslen også omfatter børn, indsamler vi de nødvendige oplysninger om barnet, uanset om det foregår online eller ved personlig kontakt.

Tilmelding til nyhedsbrev og venteliste samt katalogbestilling

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev kan vi bl.a. indsamle navn og e-mail adresse for at kunne sende nyhedsbrevet til dig. Du kan til enhver tid vælge at afslutte abonnementet.

Ved bestilling af katalog indsamler vi f.eks. navn og adresse for at kunne sende kataloget til dig.

Ved tilmelding til venteliste indsamler vi bl.a. din e-mail adresse for at kunne kontakte dig, når rejsen er lagt til salg. Tilmeldinger til ventelister bliver ikke gemt.

Vælger du at oplyse andre oplysninger, indsamler vi også dem.

Dine oplysninger kan blive brugt til at sende dig postomdelt tilbudsmateriale med mindre din adresse er omfattet af Robinson-listen, eller ved at du tidligere har frabedt dig at modtage postomdelt materiale.

Din e-mail adresse kan blive uploadet til Facebook for at vi kan målrette annoncer på Facebook.com.

Indsamling fra anden end dig (f.eks. medrejsende)

Hvis en anden person kontakter os eller foretager en reservation, hvor du er involveret, og i den sammenhæng afgiver dine personoplysninger, er vores udgangspunkt, at den, der afgiver oplysningerne, har indhentet medrejsendes samtykke. Det samme gør sig gældende, hvis du afgiver personoplysninger om medrejsende.

Indsamling via digitale ydelser

Når du besøger én af vores digitale ydelser, f.eks. hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af tjenesten. F.eks. hvilken browser du bruger, geografisk lokalitet, hvilke produkter du kigger på samt søge- og købsadfærd. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion samt at kunne foretage målrettet markedsføring i nyhedsmails (hvis du er tilmeldt vores nyhedsmail) og re-targeting på f.eks. Google og Facebook.

Vi bruger cookies til indsamling og analyse af brugeradfærd og personalisering.

 

4. HÅNDTERING OG OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

Det er vigtig for os, at du føler dig tryg og sikker med, hvordan FolkeFerie.dk behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger kan behandles, hvis mindst én af nedenstående betingelser er opfyldt;

Det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt
Det er nødvendigt for at vi kan overholde en retslig forpligtelse (f.eks. indberetning)
Det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til personen vejer tungere.
Personoplysninger kan også behandles med det formål, at vi skal opfylde en retslig forpligtelse vedrørende f.eks. sikkerhed og indberetning.
Dine personoplysninger opbevares så længe, det anses nødvendigt med henblik på behandling, og vi følger også god skik i branchen.

Hvis du abonnerer på vores nyhedsmail, gemmer vi dine oplysninger, indtil du vælger at afslutte abonnementet.

Vi gennemfører løbende optagelse af telefonsamtaler i uddannelseshenblik.

Administration og kundeservice før, under og efter din rejse

Dine personoplysninger bliver brugt for at kunne levere den rejse- og serviceydelse, du har bestilt hos os, samt for at give dig bedst mulig kundeservice før, under og efter din rejse. Herunder bl.a. udstede billetter og rejsebeviser, foretage hotelreservation, imødekomme særlige ønsker (bl.a. medicinske forhold).

Opfyldelse af kontrakt inkluderer også tillægsydelser, som du har bestilt, fx. udflugter, lejebil og fly mad. Videre bliver dine personoplysninger også brugt til administration af rejsen, herunder afregning, bogføring, revision, refusion.

Vi bestræber os altid på at give dig den bedst mulige service, hvis du kontakter os. Bl.a. dit navn og bookingnummer kan blive brugt til at identificere dig og den rejse, du har bestilt hos os. I tilfælde af, at vi får brug for at kontakte dig, bruger vi de kontaktoplysninger, som du har afgivet, f.eks. telefonnummer eller e-mail.

Når du bestiller en rejse hos os, bruger vi dine personoplysninger til at sende bookingbekræftelse, relevant rejseinformation inkl. tilvalg relateret til rejsen. Informationen bliver sendt til den mail adresse, som står på bestillingen. Bookingbekræftelse kan, på opfordring fra dig, også sendes per post.

Bekræftelsesmail (f.eks. bestilling, betaling, annullering) samt evt. rykkermails sendes pr. mail til den mail adresse, som står på bestillingen.

Ved flytidsændringer eller andre betydelige ændringer i forhold til din rejse (før og under) kontakter vi dig per mail og/eller telefonisk, efter hvad der er mest hensigtsmæssigt.

Det er bl.a. i dialog med vores kunder, at vi kan blive endnu bedre og udvikle vores produkter og tjenester. Derfor bliver der udsendt et spørgeskema pr. mail efter hjemkomst, som du kan vælge at besvare.

Markedsføring og personalisering

Hvis du vælger at tilmelde dig vores nyhedsmail, bruger vi dine personoplysninger for at kunne sende nyhedsmailen til dig samt for at skræddersy indholdet til netop dig ud fra bl.a. dine tidligere rejser.

Personalisering indebærer, at vi bruger de oplysninger, som vi har indsamlet om dig og din færden på vores hjemmeside til at tilpasse det indhold, som bliver vist for dig samt for at præsentere dig for tilbud og annoncer, som vi tror vil interessere dig. Du har til en enhver tid gratis mulighed for at gøre indsigelse mod sådan profilering og personaliseret markedsføring.

Vi bruger cookies til indsamling og analyse af brugeradfærd og personalisering.

 

5. DELING AF PERSONOPLYSNINGER

Samarbejdspartnere og IT-leverandører

Vi samarbejder med eksterne partnere og underleverandører for at kunne levere de produkter og ydelser, som vi tilbyder. Herunder bl.a. flyselskaber, hoteller og IT-leverandører. Fælles for dem, vi samarbejder med, er, at vi kun deler de personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde kontrakten og levere det bestilte produkt eller tjeneste.

Vi har indgået de nødvendige behandlingsaftaler med vores samarbejdspartnere og leverandører for at sikre, at dine personoplysninger bliver håndteret sikkert og opfylder de lovmæssige krav og regler.

To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

Kopi af Google LLC's certificering kan findes her: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Overførsel af passageroplysninger sker enten direkte til det pågældende flyselskab i passagerlister eller via IT-systemet Paxport.

Dine personoplysninger bliver ikke solgt til 3. part.

Betalingsløsninger

FolkeFerie.dk bruger eksterne leverandører til håndtering af betalingsydelser, som har adgang til personoplysninger med navne, adresser og betalingsoplysninger. Behandlingen er nødvendig for, at vi kan opfylde vores kontrakt med dig (levere de bestilte ydelser).

Kontaktydelser

Vores chatservice stilles til rådighed af en ekstern leverandør (Focalscope). Du accepterer Focalscopes persondatapolitik, når du kommunikerer med os via chatten.

 

6. DINE RETTIGHEDER

Persondataforordningen stiller krav til transparens omkring behandling af dine oplysninger, hvor vi som dataansvarlig skal oplyse dig om dine rettigheder. Vi vil opdatere eller slette dine oplysninger, medmindre det er nødvendigt at opbevare dem for at forfølge legitime, forretningsmæssige eller lovgivningsmæssige formål.

Indsigtsret

Retten til indsigt indebærer, at du til enhver tid kan anmode os om at blandt andet få oplyst hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener samt hvorfra oplysningerne stammer.

På baggrund af dette har du mulighed for at kontrollere, at personoplysningerne er korrekte og at behandlingen lever op til gældende lovkrav.

Retten til berigtigelse

Retten til berigtigelse betyder, at du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med bestilling af rejse, har du selv mulighed for at korrigere ved at logge in på ”Min billet” eller ved at kontakte os (se kontaktinformationer i afsnit 2).

Retten til sletning

Retten til sletning indebærer, at du med visse undtagelser har ret til at få slettet oplysninger om dig selv, dvs. ”retten til at blive glemt”. Dette gør sig f.eks. gældende, hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. Oplysningerne skal slettes uden unødig forsinkelse og på sådan en måde, at de ikke kan genskabes.

Retten til begrænsning af behandling
I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, hvis du f.eks. mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til at få personoplysninger, som du selv har givet til os, udleveret. For det andet indebærer retten en mulighed for den registrerede til at overføre personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden. Data, der er skabt på baggrund af de persondata, som den registrerede har givet den dataansvarlige, er ikke omfattet af retten til dataportabilitet.

For at anmode om indsigtsret, berigtigelse, sletning, begrænsning eller dataoverførsel skal du udfylde vores formular og sende det pr. post eller e-mail til den adresse, som står angivet i afsnit 2. Mærk brevet/mailen ”Anmodning om persondataudtræk”.

Når FolkeFerie.dk modtager en anmodning, er det vores ansvar at sikre os at den registrerede er den, som vedkommende præsenterer sig som. Det kan derfor blive nødvendigt at stille kontrolspørgsmål eller lignende, der kan bekræfte identiteten af den pågældende person.

Anmodning om persondata – til den ansvarlige for FolkeFerie.dk’s persondata - klik her. 

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. For at tilbagekalde dit samtykke bedes du skrive til os på info@folkeferie.dk. Ifm. tilbagekaldelse af samtykke sletter vi dine personoplysninger og afbryder den behandling, der blev omfattet af dit samtykke.

Vær dog opmærksom på, at samme personoplysninger kan behandles både på baggrund af samtykket, og fordi oplysningen er nødvendig eller for at overholde andre regler. Selvom du anmoder om tilbagekaldelse af samtykke og den behandling, som er baseret på samtykket, ophører, kan personoplysningerne stadig opbevares hos os til andre formål.

 

7. SLETNING AF PERSONDATA

Oplysninger indsamlet ifm. tilmelding til vores nyhedsmail slettes, når dit samtykke til nyhedsmail tilbagekaldes, medmindre vi kan henvise til en anden hjemmel for behandling af oplysningerne.

Oplysninger, som vi har indsamlet om dig, vil slettes eller opdateres snarest, medmindre det kan forsvares at opbevare dem for at forfølge forretningsmæssige, retslige eller legitime formål.

 

8. SIKKERHED

Hos os har sikkerhed højeste prioritet, og vi har truffet passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, forringes, ændres eller fortabes, samt mod at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

 

9. ÆNDRINGER I VORES PERSONDATAPOLITIK

Da der kan forekomme ændringer i vores Persondatapolitik, bedes du holde øje med evt. opdateringer jævnligt. Såfremt vi foretager betydelige ændringer i vores Persondatapolitik, vil vi sørge for at dette meddeles på vores hjemmeside(r.)

Persondatapolitik sidst opdateret: 1. juni 2018.

 

10. KLAGEVEJLEDNING

Såfremt du har indsigelser over, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og denne indsigelse ikke kan imødekommes af FolkeFerie.dk’s dataansvarlige, kan du klage til Datatilsynet, som er den lokale tilsynsmyndighed i Danmark.

Vores kunder gør en forskel
Takket være vores kunder fik flere end 280 familier en tiltrængt ferie i 2017. Læs mere om FolkeFerieFonden - klik her

 

Tilmeld nyhedsbrev

Få tilsendt nyheder og gode tilbud

* skal udfyldes