FolkeFerieFonden – ophold med hjerterum

Der er desværre mange familier i Danmark, der ikke har mulighed for at give deres børn oplevelsen af at være på ferie: At komme væk fra hverdagen. At opleve og lære noget nyt sammen. At slappe af og styrke familiens sammenhold, så man kommer gladere og stærkere tilbage til hverdagen. Det hjælper FolkeFerieFonden med.

65.000 børn i Danmark lever under fattige vilkår. Andre børn lever i familier, der kæmper med sygdom og psykiske handikap. Hver dag mister 11 børn en forælder og er i sorg. Mange af disse børn og unge får ikke de samme oplevelser som deres venner og kammerater, der kommer på eksotiske rejser og forlystelsesparker.

Ferieophold til 280 børnefamilier

FolkeFerieFonden er en non profit virksomhed, der aktivt tager socialt samfundsansvar (CSR) for de mest sårbare børnefamilier i det danske samfund. Hvert år skaber vi rammerne for ferieophold for 280 børnefamilier, der har fået doneret et ferieophold gennem forskellige sociale hjælpeorganisationer og patientforeninger.

Hvordan kan et ferieophold være aktivt socialt samfundsansvar?

For udsatte børn og deres familier gør et ferieophold en kæmpe forskel. For mange er det deres første – og måske eneste – ferie. En oplevelse, der huskes og har betydning resten af livet. Børnene møder gladere op i skolen og børnehaven, og familierne får nyt mod på livet og på at takle hverdagen problemer i fællesskab. Gennem fælles oplevelser og gennemtænkte aktiviteter under opholdet opbygger børn og voksne ny tillid, gensidig respekt og samarbejdsevner, som kan bruges i hverdagen – lang tid efter ferien er slut.

Et ophold, der præger resten af livet

Vi arrangerer også forskellige ophold i Helsingør Ferieby, hvor vi tilbyder relationsskabende aktiviteter, hvor leg, læring, motion, sundhed og naturoplevelser styrker familiesammenholdet og udvikle det enkelte menneske. Ophold, der giver livsduelighed, får smilet frem og giver gnist i øjenene.

FolkeFerieFonden lægger stor vægt på at give de sårbare børnefamilier et ferieophold i skolernes ferier. Det betyder utrolig meget for børnene at have været på ferie samtidig med kammeraterne i klassen. Alene det at kunne række hånden op sammen med de andre og fortælle om sine dejlige ferieoplevelser.

FolkeFerieFondens formål

Fonden har til formål, enten direkte eller gennem et af fonden ejet datterselskab, evt. i samarbejde med andre hjælpeorganisationer, patientforeninger, offentlige myndigheder og erhvervsvirksomheder, at bidrage økonomisk til at skabe gode ferieoplevelser for fortrinsvist:

a) økonomisk dårligt stillede familier med børn
b) økonomisk dårligt stillede pensionister
c) børn og unge, der mister en forælder
d) familier med børn med psykiske lidelser
e) familier med alvorligt syge børn

Fakta om FolkeFerieFonden

  • Hvert år er FolkeFerieFonden med til at sende cirka 280 familier på ferieophold. Primært i Helsingør Ferieby
  • Fonden ejer og driver Helsingør Ferieby
  • Fonden er en almennyttig, erhvervsdrivende virksomhed, og der er således ingen aktionærer eller andre ejere, der tjener penge på fondens virksomhed
  • Fonden modtager støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond
  • FolkeFerie.dk støtter FolkeFerieFonden med 100 kroner for hver booking rejseselskabets gæster laver.

Kan vi hjælpe din organisation?

FolkeFerieFonden vil gerne samarbejde med et bredt udvalg af socialt-humanitære organisationer og patientforeninger i Danmark. Arbejder du for en organisation eller forening, som er interesseret i et samarbejde, så kontakt FolkeFerieFonden.

Kan vi hjælpe din familie?

Har din familie ikke mulighed for at komme på ferie på grund af sygdom, psykisk lidelser eller økonomi? Du kan søge om et ophold i Helsingør Ferieby gennem de hjælpeorganisationer, vi samarbejder med – fx Foreningen til støtte for mødre og børn og Samvirkende Menighedsplejer. Se dem alle her.